Diagnostika a terapie spastické parézy

I. DOLNÍ KONČETINA

Kurz pro aplikátory botulotoxinu

Nový program DK template table 2.12.2020
1. den:      
08:15 - 09:00 Klinický koncept spastické parézy aneb proč začínáme dolní končetinou? - Robert Jech
09:00 - 09:45 Anatomie a funkce svalů DK - Yvona Angerová
09:45 - 10:30 Vzorce spastické chůze - Martina Hoskovcová
10:30 - 10:45 kávová přestávka
10:45 - 11:15 Základy neurosonologie svalů dolní končetiny - Robert Jech
11:15 - 12:00 BoNT v léčbě spastické parézy - Petra Havránková
12:00 - 13:15 přestávka na oběd
13:15
-
13:45
Praktický nácvik navigace na modelu - Tereza Serranová
13:45 - 14:00 Práce s atlasem - Robert Jech
14:00 - 15:30 Nácvik neurosonologie distálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
15:30 - 15:45 kávová přestávka
15:45 - 16:45 Aplikace BoNT u reálného pacienta - Robert Jech a fyzioterapeut
       
2. den:      
08:15 - 08:45 Repetitorium neurosonologie distálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
08:45 - 10:15 Nácvik neurosonologie proximálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
10:15 - 10:30 kávová přestávka
10:30 - 11:15 Nácvik neurosonologie akrálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
11:15 - 11:45 Strategie plánování dávek BoNT - Ota Gál
11:45 - 13:00 přestávka na oběd
13:00 - 14:00 Praktický test neurosonologické navigace dolní končetiny - Robert Jech
14:00 - 14:45 Aplikace BoNT u reálného pacienta - Robert Jech a fyzioterapeut
14:45 - 15:00 kávová přestávka
15:00
-
15:45
Aplikace BoNT u reálného pacienta - Robert Jech a fyzioterapeut
15:45
-
16:00
otázky a odpovědi