Diagnostika a terapie spastické parézy

II. HORNÍ KONČETINA

Kurz pro aplikátory botulotoxinu

Inovovaný program HK
1. den:      
08:15 - 09:45 Repetitorium neurosonologie dolní končetiny - Petra Havránková a Robert Jech
09:45 - 10:30 Anatomie a funkce svalů horní končetiny - Yvona Angerová
10:30 - 11:00 kávová přestávka
11:00 - 11:45 Vyšetření spastické parézy horní končetiny - Ota Gál/Martina Hoskovcová
11:45 - 13:00 přestávka na oběd
13:00 - 15:00 Nácvik neurosonologie horní končetiny: předklotí a prsty - Robert Jech
15:00 - 15:15 kávová přestávka
15:15 - 16:30 Aplikace BoNT u reálného pacienta - Robert Jech a fyzioterapeut
       
2. den:      
08:15 - 09:15 Repetitorium neurosonologie horní končetiny: předklotí a prsty - Tereza Serranová a Robert Jech
09:15 - 10:30 Nácvik neurosonologie horní končetiny: paže a rameno - Robert Jech
10:30 - 10:45 kávová přestávka
10:45 - 11:45 Praktický test neurosonologické navigace horní končetiny - Robert Jech
11:45 - 13:00 přestávka na oběd
13:00 - 15:00 Aplikace BoNT u reálných pacientů - Robert Jech a fyzioterapeut
15:00 - 15:30 Otázky a odpovědi