Diagnostika a terapie spastické parézy

Neurosonologické kurzy pro aplikátory botulotoxinu

ZAMĚŘENÍ KURZŮ

      Kurz je určen pro neurology a rehabilitační lékaře, kteří zamýšlejí aplikovat botulotoxin (BoNT) do svalů horní a dolní končetiny, za účelem potlačení nadměrně zvýšené svalové aktivity podmíněné spastickou dystonií, spastickou ko-kontrakcí nebo spasticitou. Kurz je rovněž určen pro aplikátory, kteří se chtějí zdokonalit v dovednosti neurosonologie svalů končetin. Cílem kurzu je získání praktických návyků při vyhledávání nejčastěji aplikovaných svalů spastických končetin pomocí ultrazvuku, popřípadě v kombinaci s elektrickou stimulací. Kurz je rozdělen do dvou částí, z nichž první je zaměřen na neurosonologii dolní a druhý na neurosonologii horní končetiny. Úvodní část každého kurzu shrnuje základní koncept diagnostiky zvýšené svalové aktivity s výukou základní strategie výběru svalů určených k aplikaci BoNT. Důraz je kladen na praktický výcvik vyhledávání svalů končetin pomocí ultrazvuku v malých skupinách účastníků včetně ukázek klinického vyšetření a aplikace BoNT. Výuka je vedena moderními výukovými metodami s využitím interaktivního navigačního videoatlasu, figurantů a reálných pacientů.

   Z hlediska klinické praxe považujeme za optimální, aby každý pacient byl nejprve vyšetřen fyzioterapeutem/ergoterapeutem, který stanoví rehabilitační plán a doporučí aplikátorovi, které svaly jsou vhodné k aplikaci. Tuto dovednost mohou získat na kurzech Rehabilitace spastické parézy A a B. Fakultativně jsou tyto kurzy vhodné i pro aplikátory.

Garant kurzu: Prof. MUDr. Robert Jech, PhD