Diagnostika a terapie spastické parézy

II. HORNÍ KONČETINA

Kurz pro aplikátory botulotoxinu

Inovovaný program HK
1. den:      
08:15 - 10:00 Repetitorium neurosonologie dolní končetiny - Petra Havránková a Robert Jech
10:00 - 10:45 Anatomie a funkce svalů horní končetiny - Yvona Angerová
10:45 - 11:00 kávová přestávka
11:00 - 11:45 Vyšetření spastické parézy horní končetiny - Ota Gál/Martina Hoskovcová
11:45 - 13:00 přestávka na oběd
13:00 - 14:30 Nácvik neurosonologie horní končetiny: předklotí - Robert Jech
14:30 - 14:45 kávová přestávka
14:45 - 16:00 Nácvik neurosonologie horní končetiny: ruka - Robert Jech
       
2. den:      
08:15 - 09:30 Repetitorium neurosonologie horní končetiny: předklotí a prsty - Tereza Serranová a Robert Jech
09:30 - 09:45 kávová přestávka
09:45 - 12:00 Nácvik neurosonologie horní končetiny: paže a rameno - Robert Jech
12:00 - 13:00 přestávka na oběd 
13:00 - 14:30 Aplikace BoNT u reálných pacientů - Robert Jech a fyzioterapeut
14:30 - 14:45 kávová přestávka
14:45
-
15:15
Praktický test neurosonologické navigace horní končetiny - Robert Jech
15:15 - 15:30 Otázky a odpovědi