Diagnostika a terapie spastické parézy

REGISTRACE

   Kurz pro aplikátory BoNT se skládá ze dvou částí: Kurz - I. dolní končetina (2 dny) a Kurz - II. horní končetina (2 dny), které se zpravidla konají v rozmezí několika měsíců. Podmínkou je absolvování obou částí kurzu v uvedeném pořadí. Termíny kurzů jsou zveřejňovány v sekci termíny. V případě obsazenosti kurzů budou registrovaní zájemci osloveni e-mailem s nabídkou volných termínů v pořadí došlých přihlášek. Vzhledem k praktickému zaměření výuky je každý kurz omezen na 8 účastníků. Cena dvoudenního kurzu je 7 500 Kč + DPH.

* Od 25. května 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s ohledem na toto nařízení nemůžeme bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů vést Váš účet. Souhlasím proto, aby za tímto účelem bylo zpracováváno moje jméno a příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul, adresa bydliště/sídla, odbornost, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, evidenční číslo lékaře, údaje o učiněných registracích. Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.