Diagnostika a terapie spastické parézy

I. DOLNÍ KONČETINA

Kurz pro aplikátory botulotoxinu

Nový program DK template table 2.12.2020
1. den:      
08:15 - 09:15 Klinický koncept spastické parézy aneb proč začínáme dolní končetinou? - Robert Jech
09:15 - 09:45 Anatomie a funkce svalů DK - Yvona Angerová
09:45 - 10:00 kávová přestávka
10:00 - 10:45 Vzorce spastické chůze - Martina Hoskovcová
10:45 - 11:15 Základy neurosonologie svalů dolní končetiny - Robert Jech
11:15 - 12:00 BoNT v léčbě spastické parézy - Petra Havránková
12:00 - 13:15 přestávka na oběd
13:15
-
13:45
Praktický nácvik navigace na modelu - Tereza Serranová
13:45 - 14:00 Práce s atlasem - Robert Jech
14:00 - 14:15 kávová přestávka
14:15 - 16:00 Nácvik neurosonologie distálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
       
2. den:      
08:15 - 09:00 Repetitorium neurosonologie distálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
09:00 - 10:45 Nácvik neurosonologie proximálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
10:45 - 11:00 kávová přestávka
11:00 - 11:45 Strategie plánování dávek BoNT - Ota Gál
11:45 - 13:00 přestávka na oběd
13:00 - 13:45 Nácvik neurosonologie akrálního segmentu dolní končetiny - Robert Jech
13:45 - 14:15 Praktický test neurosonologické navigace dolní končetiny - Robert Jech
14:15 - 14:30 kávová přestávka
14:30 - 15:45 Aplikace BoNT u reálných pacientů - Robert Jech a fyzioterapeut
15:45
-
16:00
otázky a odpovědi